عکس های اردوی بیشه کانون ولایت قم

اردوی بیشه لرستان کانون فرهنگی هنری ولایت,اردوی بیشه لرستان کانون ولایت قم,اردوی بیشه,اردوی کانون ولایت,کانون فرهنگی هنری ولایت قم,اردوی بیشه لرستان,عکس های اردوی بیشه لرستان کانون ولایت قم,دانلود عکس های اردوی بیشه,
اردوی بیشه لرستان کانون ولایت قم از4مرداد94 تا7مرداد94 برگزار شد.در این اردو 50 نفر از اعضای کانون ولایت و کادر و مربیان حضور داشتند
کانون فرهنگی هنری ولایت